Сиздин ыктыярдуу

мага акча катышууга чакырат уруксат берүү